דף הבית » גרף תגובות

גרף תגובות

גרף התגובות מציג בצורה ויזואלית את כמות התגובות שפורסמו בפוסטים השונים באתר מיום הקמתו ועד היום. הגרף לא אמור לייצג את החשיפה לה זוכה האתר אלא בעיקר את כל הנושא הקהילתי. בהמשך אני אשתדל להוסיף גם גרף המציג את התנועה באתר כדי להראות הבדלים בין שני הפרמטרים.